2012. július 6., péntek

Olyan, mint egy szúnyogcsípés // It just feels like a mosquito bite

Hétfő délelőtt 10 órára volt időpontom az oltóközpontban, Budapesten.  Reggel kicsit idegesen ébredtem, minél előbb túl akartam lenni az első oltásokon.  Korábban már írtam, hogy nem rövid az ajánlott vakcinák listája, de biztos voltam benne, hogy nem fogják mindet egy körben beadni.  Késve ugyan, de megérkeztünk a központba, ahol egy kicsit közömbös asszisztens és egy bőbeszédű, bartáságos orvos fogadott.  A rövid beszélgetés – hova mennek, mikor, milyen célból – hamar megszakadt, mivel a folyamatos hívásokat nem csak az asszisztens, de a doktor úr is felkapdosta.  Ez így ment egészen addig, amíg ott voltunk.  Ami a beszélgetésekből és válaszokból kitűnt:
1) Sok a felelőtlen és az utazását nem körültekintően szervező utazó.  Az emberek ’last minute’ keresnek védőoltást (olykor utazás előtt 1-2 nappal mindössze), amikor egyes oltásokat minimum 6 héttel az utazás előtt be kell adni (és mennyi olyan eset lehet, ahol az eszükbe sem jut)
2) Az interneten szinte minden szükséges információ elérhető (ajánlott oltások listája országonként, utazás céljának megfelelően, időpont foglalás, stb), mégis az emberek inkább személyesen és telefonon érdeklődnek, kérnek segítséget.  Így kényelmesebb, egyszerűbb?  Vagy még mindig kell az orvos megerősítő szava?  Sokan választják a tájékozódás eme klasszikus formáját, holott a weboldal idő- és pénzkímélő információ-szolgáltató
3) Meglepően sokan kívánnak oltásokhoz jutni, 5 percenként 2 hívás átlaggal
Természetesen, ahogy ment az idő, egyre több új páciens érkezett, így szép kis csoport gyűlt össze.  Hol egyik, hol másik pácienshez kapkodott az orvos, így keverve össze - feltételezésem szerint – az egyébként precíz asszisztens munkáját.  Kezdtem megérteni, miért olyan merev a hölgy.  Kicsit elege lehetett, és még csak reggel 10:30 volt.
Az oltást egy ’interjú’ előzi meg: adatok és néhány, az egészségi állapotra irányuló szokásos kérdések: allergia, állandó gyógyszer, ismert betegség, stb.  Ezután már az orvonál is találja magát az ember, és kaphatja egymás után az oltásokat.   Tojás-, gyümölcscukor allergia esetén sárgaláz elleni oltás például nem adható, illetve kulcskérdés volt, hogy az immundrendszer rendben van-e.  Nekem ez eléggé általános kérdésnek tűnt… ha valaki hajlamos több betegséget elkapni (influenza, megfázás, stb.) akkor ő nem elég ellenálló?  Honnan nem elég ’erős’ valakinek az immunrendszere?  Mivel idejét sem tudom, mikor voltam utoljára beteg, erre a kérdésre az én válaszom eléggé egyértelmű igen volt.  Amiket kaptam:
Jobb kéz: diftéria és tífusz kombinált + sárgaláz
Bal kéz: Hepatitis A+B kombinált
Az első kettő oltás nem okozott gondot, csak a Hepatitis A+B oltás volt kellemetlen, mivel izomba kaptam.  Beadás közben már feszítette a karomat, ami később zsibbadni kezdett, izomlázhoz hasonló érzést keltve.  Összeségében azért semmi különösebb fájdalmat nem éreztem, túl lehet élni.  Ezek után 20 percet kellett várnom, mivel a mellékhatások (komolyabb allergiás reakciókat értve ez alatt) a beadást követő ezen intervallumon belül az esetek nagyrészében jelentkezik és orvosi beavatkozással azonnal kezelhető.  Nem meglepő, semmilyen problémát nem érzékeltem, így a nemzetközi bizonyítvány kézhez vétele és a fizetés után hazaindultam.  A védőoltáokra mindössze 800 HUF (!) TB támogatás jár, így tájékoztató jelleggel írom, hogy a várható összköltség az én esetemben olyan 60.000 HUF-ra tehető.  A napot valóban semmivel sem éreztem másabbnak, mint egy átlagos hétfőt.  Kedden azonban nem voltam túl jól, bár nehéz megmondani, hogy a kába állapotot valójában mi okozta: az oltások, vagy a kibírhatatlanul nagy meleg, avagy mindkettő.  Tompa, bágyadt és kábult voltam egész nap, minden igyekezetem ellenére.  Az orvos elmondása szerint a legtöbb oltás nem tekinthető veszélyesnek, egyedül a sárgaláz elleni erősebb és szokott problémákat okozni, mely akár 8 napig is eltarthat: kábultság, láz, hányinger, hányás és izomfájdalmak kíséretében.  Ha valóban az oltásnak köszönhetem a keddi rossz napomat, úgy gondolom, akkor nagyon könnyen megúsztam :)


I had a Monday 10:00 AM appointment at the vaccine center in Budapest. I woke up a bit nervous that day. I wanted to have the first vaccination done as soon as possible. As I wrote earlier, the list of recommended vaccines is pretty long, but I was sure I will not receive them all at once. We arrived to the vaccine center a little late, where an indifferent assistant and a talkative doctor was already waiting for us. The short discussion - where, when and why I am travelling - was interrupted a few times by the ringing telephone. The doctor and his assistant were picking up them alternately and this went on until we were there. As became evident from conversations and answers:
1) There are many of irresponsible and not careful travellers. The people are looking for "last minute" vaccination (sometimes only 1-2 days before travel) when some vaccines has to be administered at least 6 weeks before travel (and how many cases could be when they did not get it).
2) Almost all of the information is available on the internet (list of the recommended vaccines by country, appropriate to the type of the journey, date reservation, etc.) and people more likely contact the center in person and by phone. Just because it is more comfortable? Or easier? Or they still need the doctor's confirming word? Many people choose this classic form of orientation, although the web page is a time- and money saving source of information.
3) Surprisingly many people want to get vaccination, 2 calls per 5 minutes average.
As time went on, more and more new patients arrived, so a pretty small group gathered. The doctor mixed up - I assume - the otherwise precise work of the assistant, as he contacted more patients at the same time. I began to understand why the assistant was so rigid. She was a little fed up and it was only 10:30 AM.
The vaccination is preceded by an "interview": collect information and ask health related questions, allergies, permanent medication, known diseases, etc. After that you find yourself in the hands of the doctor, and receive the vaccinations. In case of egg or fructose allergy yellow fever vaccination should not be received and the key issue was that the immune system has to be ok. To me it seemed rather general question… if someone more prone to catch diseases (flu, colds, etc) then she is not resistant enough? From which point we should consider someone's immune system as 'not strong enough'? Since I did not know when I was sick last time, my answer to this question was clear yes.  Vaccines I received:
Right arm: diphtheria and typhus combined plus yellow fever
Left arm: Hepatitis A+B combined
The first two vaccines did not cause any problems, only the Hepatitis A+B vaccine was unpleasant because I got it into muscle. While I was receiving the vaccine, it started to stretch my arm, and my arm later began to numb and feel like muscle strain. On the whole, I did not feel any particular pain, it can be survived. Then I had to wait 20 minutes because of side effects (severe allergic reactions) which could occur but can be treated immediately. Not surprisingly, no problems perceived, so after payment and having the international certificate of vaccination I went home. The vaccines are supported only with 800 HUF by the social insurance, so for information I can write that the expected total cost in my case is estimated to be 60 000 HUF. The day really did not feel anything other than a typical Monday. On Tuesday I did not feel really well, although it is hard to say what actually caused the dazed state: vaccination, or the incredibly hot weather, or both. I was dull, tired, and stunned all day, despite all my efforts. The doctor said that most of the vaccine is not considered dangerous, only the yellow fever can cause problems, which can take up to 8 days: accompanied by drowsiness, fever, nausea, vomiting and muscle pains. If the vaccination caused my bad Tuesday, I think, I survived easily :).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése