2012. június 23., szombat

Egy befolyásos ország // An influential country


Ami meglepetés számomra, hogy miközben Brazília az elmúlt évtizedben elképesztő fejlődésen és változásokon ment keresztül, mindezek ellenére, a média Brazíliára fordított figyelme nem nevezhető számottevőnek.  A világ élvonalába tartozó gazdasággal rendelkező országról elérhetőek általános, a gazdaságot érintő alapinformációk, de ezen nem mutatnak túl a híradások.  Ha a hazai, vagy akár külföldi híradásokat nézzük, nem jellemző a Brazíliában történt események közzététele, vagy ha fellelhetőek hírek, akkor sem kimondottan a címoldalakon.  Így próbáltam olyan angol vagy német nyelvű híroldalakat találni, amiken keresztül elérhetőek az országhoz kapcsolódó folyamatos hírek, események, aktualitások, de meglehetősen hosszasan kellett keresgélnem.  Inkább olyan blogokból tudok tájékozódni, amiket kinn élő tudósítók vagy magánemberek írnak, akik hivatásuknak érzik az események terjesztését.  Érdekesség, hogy az egyik brazil tudósító a blogján úgy véli, továbbra sem elegendő a Dél-Amerikára irányuló figyelem és az újságok/hírtársaságok nem rendelkeznek elegendő pénzkerettel, hogy ezt a területet is lefedjék. 
Korábban már írtam a sztereotípiákról, amik véleményem szerint eszünkbe jutnak először, ha meghalljuk a Brazília szót.  Emellett azonban egyre inkább a köztudatba kerülnek olyan fogalmak, mint fejlődő ország, erős lábon álló gazdaság, beruházások, gazdasági nagyhatalom, sportnagyhatalom.  Akkor vegyük sorra: kivívta a 2014-es labdarúgó-világbajnokság rendezési jogát, illetve 2016-os olimpiának is ő fog otthont adni.  Ez arra késztette a kormányt, hogy több pénzt invesztáljon az utak és repülőterek fejlesztésére, illetve a sportlétesítményekre.  A kb. 8,5 millió négyzetkilóméteren elterülő ország bővelkedik termőföldben, energiaforrásokban és ásványkincsekben, amelyek iránt megnőtt a kereslet az elmúlt években.  Ilyen adottságok remek alapot adnak, hogy alkalmazkodni tudjon a kereskedelmi változásokhoz és fejlődjön a világválság ellenére.  BRIC egyik tagjaként a világ legjelentősebb alapanyag- és nyersanyag szállítójává válhat. BRIC egy mozaikszó, ami a gyorsan fejlődő országok Brazília, Oroszország, India és Kína kezdőbetűiből áll össze, és az elemzések szerint az elkövetkezendő 20-30 évben túlszárnyalhatják a napjainkban leggazdagabbnak számító országok teljesítményét.  Lássuk akkor a számokat.  GDP számok azt mutatják, hogy Brazília érte el a legnagyobb gazdasági emelkedést az elmúlt 25 évben.  A GDP emelkedés 2010-ben elérte a 7,5%-ot és 2011-ben igaz, kissé visszaesett, így is 2,8%-al zárt, ezzel a világ hatodik legnagyobb gazdaságával rendelkező államává lépve elő, megelőzve Nagy-Britanniát. 
A gazdasági előrelépéshez hozzájárult a tudatos kormányzati politika, fejlesztési programok és beruházások. Brazíliát korábban ciklikus fellendülés és hanyatlás jellemezte, az ország fejlődését a politikai instabilitás, lassú iparosítás és külföldi hitelek is akadályozták.  Emellett az országot magas infláció súlytotta az 1980-as években.  A brazil gazdasági stabilizációs program és a ’Real Terv’ (Plano Real) bevezetése 1994-ben mindezen problémák megoldására volt hivatott.  A pozitív folyamat 2000-ben egy időre megrekedt, azonban 2003-ban hivatalába lépő új elnök, Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), kilátásba helyezte gazdasági reformok bevezetését, több eredményt is elérve.  Különös figyelmet fordított az elszegényedett tömegekre, egyik fő programja az éhezés visszaszorítására és felszámolására irányult (Fome Zero).  Ez a program több programot egyesített: Family Allowance (Bolsa Família), Brazília félszáraz területein víz-ciszternák létrehozása, alacsony költségű éttermek létesítése, erőfeszítések a tinédzser terhességek számának csökkentésére, minimális készpénz juttatása a szegényeknek és további más intézkedések (egészséges étkezésre nevelés, vitaminok és vas terjesztése, családok önellátó gazdálkodásának segítése és hozzáférés mikrohitelekhez).  Lula legnagyobb kormányzati programja a PAC (Programa de Aceleração do Crescimento- Growth Acceleration Program), ami a Brazil infrastruktúra megerősítésére és ezáltal, a magánszféra fellendítésére, új munkahelyek létesítésére irányult (szennyvízelvezetés, energia, közlekedés és logisztika terén), 2007 január 28-án indult.  Ezt a szemléletet vitte tovább a Lulát követő elnök, Rousseff, aki Lula legnagyobb programját folytatta PAC-2 néven. 2011. január 1. óta Dilma Rousseff Brazília elnöke, az első nő, aki betölti ezt a tisztséget.
Mindezeken túl, Brazília ad otthont a világ negyedik legnagyobb repülőgép-gyártójának, a Embraer-nek (Airbus, Boeing, Bombardier után), hatodik legnagyobb személygépkocsi-gyártó és komoly ipari háttérrel rendelkezik (textilek, cipő, vegyipar, cementgyártás, gépjárművek és alkatrészek).  Főbb export termékek közé tartozik: repülőgép, kávé, járművek, acél berendezések, vasérc.
Végül, Rousseff sokat sejtető nyilatkozatával zárom soraimat: "Brazília tovább fog nőni, társadalmi integrációval és mobilitással". 


Over the past few years Brazil economy has been increasing rapidly and become more important, however, the level of interest from media is still not really significant.  The country belongs to the group of the world’s largest countries and the media and news sites publish mostly basic information and these are not tipically in their headlines.  I have been tyring to locate sites which posts and publishes news, events and actualities assosiated with Brazil, well, it took long to find some.  Nevertheless, I have found some great blogs owned by foreign correspondent and citizens who live in Brazil and their mission is to call attention to Brazil and it’s great stories, happenings.   Intersting explanation from a correspondent blogger: he believes, "although Brazil is becoming increasingly influential, the level of interest in South America’s largest nation is not huge and newspapers simply don’t have the budget to cover it properly". 
Previously I wrote about the common stereotypes associated with Brazil, the country is also known often as developing country, increasing economy, investment power and leader in sports.  In 2014 Brazil will host the football World Cup and the 2016 Olympics. This forced the government to invest in roads, airports and sport facilities.  Brazil’s area is approx. 8,5 million sq. km and the country possesses rich minerals deposits, soil and energy sources.  These natural resources has been providing good conditions the country to growth and survive world economic crisis.  As a BRIC country Brazil will become dominant as suppliers of raw materials. BRIC is an acronym that refers to Brazil, Russia, India and China, who would be wealthier than most of the current major economic powers and also could become among the four most dominant economies by the next 20-30 years. What the numbers show: based on GDP numbers, Brazil economy achieved the highest growths in 25 years.  In 2010 the GDP increased 7.5% and in 2011 (slight decrease) increased 2,8% and with that, Brazil has overtaken United Kingdom to become the world’s sixth largest economy.
The economic growths was contributed by the government politics as well as by program investments.  Brazil’s economy had in past century cyclical boom and bust, it was also hindered by political instability, slow industrialization and large foreign loans.  Brazil also faced with high inflation in the 1980s.  The Economic Stabilization Programme, or the Real Plan (Plano Real) was introduced in 1994 to overcome this.  The econoic growths somewhat stopped around 2000, after that, the new president, Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) at his inauguration in January 2003 promised political and economic reforms and forecasted to eradicate hunger.  Lula put social programs at the top of his agenda and his leading program was the ‘Zero Hunger’ (Fome Zero).  This program brought together a series of programs: Family Allowance (Bolsa Familia), the creation of water cisterns in Brazil's semi-arid region, actions to counter teenage pregnancy, to strengthen family agriculture, to distribute a minimum amount of cash to the poor people, and many others (low-cost restaurants, educating people about healthy eating habits, distributing vitamins and iron supplements, supporting subsistence family farming and opporuntiy for microcredit).  The Lula administration’s main investment program was the PAC (Programa de Aceleração do Crescimento- Growth Acceleration Program), launched in 28th January, 2007.  It is intended to strengthen Brazil's infrastructure, and consequently to stimulate the private sector and create more jobs (in constructions, sanitation, energy, transportation and logistics).  This program is continued by Rousseff, under name PAC-2, Rousseff also has been continuing with the strategy of Lula administration. Dilma Rousseff is the President of Brazil since 1st January 2011, the first woman to hold the office.
In addition, Embraer is the world's fourth largest civilian airplane maker, located in Brazil (Brazil's top exporter), and the country is in the sixth place in the list of world’s top car manufacturing countries.   Not least, Brazil’s major industries are textil, shoes, chemicals, cement, motor vehicles and parts and main export products are: airplanes, coffee, vehicles, steel equipments.
To sum up to above, here is the commitment of Rousseff's: "Brazil will continue to grow, with social inclusion and mobility."

Források // Sources:
Wikipedia
BBC
andrewdownie.wordpress.com
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
http://www.tradingeconomics.com/gdp-growth-rates-list-by-country
http://blogs.worldbank.org/growth/brazil-announces-phase-two-growth-acceleration-program 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése